ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

حجاب و عفاف

حجاب و عفاف

حجاب در احاديث

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

در سخنان پیامبر اکرم (ص) و ائمّه معصومین هم به نقش حجاب  در بالندگی جامعه ووجوب حجاب اشاره شده است  که به صورت مختصر تعدادی از احادیث مربوط به حجاب  ، حیاء وپوشش ،  در این قسمت جهت پر بار تر شدن مطالب ضمیمه می شود و در ابتدا از کتاب نهج الفصاحه با ترجمه استاد ابوالقاسم پاینده احادیثی را که برازنده این مبحث است  با ذکر شماره آن حدیث در کتاب مذکور آورده می شود :       

1-    عفّت وپاکدامنی                    

* «خداوند شخص باحیای عفیف را که از محرمات دوری می گیرد دوست دارد» 1

* «با پدران خود نیکی کنید تا فرزندان تان با شما نیکی  کنند وعفیف باشید تا زنان تان عفیف باشد .»2

* « کسانی که بی عفّتی میان آنها رواج یابد مرگ ناگهانی میان آنها شایع می شود »3

*« عفّت ورزید تا زنان تان عفیف شوند .....» 4

* «  نسبت به زنان مردم عفّت کنید تا زنان تان عفیف بمانند ...»5

*« خدا به بنده  خویش زینتی بهتر از عفّت در دین وعورتش نداده است »6

*« خدا به بندگان خویش آرایشی بهتر از بی رغبتی به دنیا وعفّت شکم وعورت نداده است »7

*« هرکه عفّت جوید خدایش عفّت دهد » 8

2- حیاء

*« وقتی در برادر خود سه صفت دیدی بدو امیدوار باش ، حیاء وامانت وراستی و اگر این صفات را ندارد از او امیدی نداشته باش » 9

* « وقتی حیاء نداری هر کاری می خواهی بکن » 10

* « حیاء وایمان قرین یکدیگرند وقتی یکی را گرفتند دیگری همراه ان می رود » 11

* « خداوند وقتی بخواهد بنده ای را هلاک سازد حیاء را از او می گیرد وقتی حیاء از او گرفته شد متنفّر ومنفور می شود .....» 12

*« خداوند با حیاء وپرده پوش است وحیاء وپرده پوشی را دوست دارد ...» 13

* « هر دینی خوی خاصی دارد خوی دین ما  حیاست » 14

*« نخستین چیزی که از میان این امّت بر می خیزد حیاء وامانت است » 15

* « حیاء سراسر نیکی است » 16

* «حیا ء مایه زینت تقوی ، مایه بزرگی است وبهترین وسیله وصول به مقصود صبر است و انتظار گشایش از طرف خداوند عبادت است » 17

*« حیاء شعبه ای از ایمان است » 18

* « از حیاء جز نیکی نمی آید » 19

* « حیاء از لوازم ایمان است ... » 20

*« حیاء تمام دین است » 21

*«حیاء وکم زبانی دوشعبه ایمان است وخشونت وزبان آوری از لوازم نفاق است » 22

*« پنج چیز از سنّت پیغمبرانست : حیاء وحلم وحجامت و مسواک  وعطر زدن » 23

*« اساس عقل پس از ایمان به خدا حیاء ونیکخویی است » 24

*« شرم وحیاء نیک است ولی از زنان نیکوتر است » 25

* « عفّت زینت زنان است » 26

* « خدا مردی را که چون زن لباس بپوشد وزنی را که چون مرد لباس بپوشد لعنت        می کند »27

* « خدا زنان مرد نما را لعنت می کند » 28

* « خدا زنان مرد نما ومردان زن نما را لعنت کند » 29

*« اگر حیاء مردی می شد ، مرد شایسته ای می شد » 30

*« نیکی به خوبی لباس وظاهر نیست بلکه نیکی آرامش ووقار است » 31

*« تعاونی بهتر از مشورت نیست وایمانی چون حیاء نیست » 32

*« بدی وبد زبانی در هر چه باشد آن را خوار کند وحیاء در هرچه باشد آن را زینت

  دهد  » 33

*« هرکه پرده حیاء بدرد غیبتش رواست » 34

*« هر که از مردم شرم ندارد از خدا هم شرم ندارد »35

 

3- چشم وحیای چشم

 * «چشم های خود را از نگاه های نا روا ببندید » 36

*« سه کسند که در سایه عرش آسوده گفتگو می کنند  ومردم گرفتار حسابند  : آنکه در راه خدا از ملامتگران باک ندارد وآنکه دستهای خود را به آنچه بر او حلال نیست دراز می کند وکسی که به آنچه خدا بر او حرام کرده ننگرد » 37

*« جهنّم بر دیده ای که از بیم خدا گریسته ودیده ای که از محرّمات خدا بسته شده یا در راه خدا بیرون آمده حرام است » 38

*« سلام را جواب دهید واز محارم چشم بپوشید وسخن نیک گوئید » 39

*« زنای چشمان نگاه نارواست » 40

و امّا مقام شوهر در نزد زن مسلمان :

*« شوهر در پیش زن مقامی دارد که هیچ چیز ندارد » 41

احادیث کلی در مورد حیاء و عفاف :

1-   « وقتی که دربرادر خود صفت دیدی بدو امیدوار باش ، حیاء وامانت وراستی واگر این صفات را ندارد از او امیدی نداشته باش » نهج الفصاحه / ح.ش.205

2-   « وقتی حیاء نداری هر کاری می خواهی بکن » /نهج الفصاحه .ح.ش.238

3-   «حیاء وایمان قرین یکدیگرند وقتی یکی را گرفتند دیگری همراه آن می رود » / نهج .../ح.ش.618

4-   « خداوند وقتی بخواهد بنده ای را هلاک سازد ، حیاء را از او می گیرد و وقتی حیاء را از او بگیرد متنفر ومنفور می شود » / نهج –ح.ش.671

5-   « خداوند شخص با حیای عفیف را که از محرمات دوری می گیرد دوست دارد » نهج – ح.ش.683

6-   « خداوند با حیاء وپرده پوش است وحیاء وپرده پوشی را دوست دارد » نهج .. – ح.ش.694

7-   « خداوند با حیاء وبخشنده است وقتی مردی دستهایش را بالا می گیرد شرم دارد که آن را خالی برگرداند » / نهج – ح.ش.695

8-   « هر دینی خوی خاص دارد وخوی دین ما حیاء است » / نهج .ح.ش.887

9-   « خدا به بندگان خویش آرایشی بهتر از بی رغبتی به دنیا وعفّت شکم وعورت نداده است » /نهج ح.ش.2641

10- « هر که عفّت جوید خدایش عفّت دهد وهر که غنا طلبد خدایش غنی کند » نهج ح.ش2958

___________________________________ 

شماره  احادیث

(حدیث 1 – شماره 683 )        (ح2- ش 1089)    (ح3 – ش1457)     (ح4  - ش 1945)

 (ح 5 – ش 1946 )      (ح 6 – ش 2600)      (ح 7 – ش2641 )    (ح 8 – ش 2958 )

(ح 9 – ش 205 )        (ح 10 – ش 238 )      (ح11 – ش 618 )     (ح 12 – ش 671 )

(ح 13 – ش 694 )        (ح 14- ش 887 )    (ح 15 – ش 980 )       (ح 16 -  1424)

(ح17 – ش 1425)    (ح 18- ش 1426 )    (ح19 – ش 1427 )    (ح20 – ش 1428 )

(ح21- ش 1429)      (ح22 – ش 1433)    (ح23 – ش1463 )    (ح 24 – ش 1638)

(ح 25 – ش 2006 )      (ح26 – ش 2008 )     (ح 27 – ش 2232)     (ح28 – ش 2233)

(ح 29 – ش 2234 )     (ح 30 –ش 2334 )    (ح 31 –ش 2375 )    (ح32 –ش 2506 )

(ح 33 – ش 2652)     (ح 34 – ش 2802)    (ح 35 – ش 2886)       (ح 36- ش 321)

(ح 37 – ش 1249 )    (ح 38 – ش 1360 )     (ح 39 – ش 1662 )     (ح 40 – ش 1704)

ح41 – ش 881 )

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی